EkumenickýEzdráš6,17

Ezdráš 6:17

Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.


Verš v kontexte

16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu. 17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových.

Evanjelický

17 Pri jeho po­sviac­ke obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a ako obeť za hriech dvanásť koz­liat za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

Ekumenický

17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

Bible21

17 K za­svěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 be­ranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích ce­lého Iz­rae­le bylo obětováno 12 koz­lů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček