RoháčekEzdráš6,17

Ezdráš 6:17

A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových.


Verš v kontexte

16 V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti. 17 A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových. 18 A po­stavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich od­deleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je na­písané v knihe Mojžišovej.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových.

Evanjelický

17 Pri jeho po­sviac­ke obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a ako obeť za hriech dvanásť koz­liat za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

Ekumenický

17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

Bible21

17 K za­svěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 be­ranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích ce­lého Iz­rae­le bylo obětováno 12 koz­lů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů.