EkumenickýEzdráš6,18

Ezdráš 6:18

Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe.


Verš v kontexte

17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. 19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­stavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich od­deleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je na­písané v knihe Mojžišovej.

Evanjelický

18 Po­tom po­stavili kňazov podľa ich tried a levítov podľa ich od­dielov na službu v Jeruzaleme podľa pred­pisu knihy Mojžišovej.

Ekumenický

18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe.

Bible21

18 K Boží službě v Je­ruzalémě po­stavi­li kněze pod­le je­jich tříd a levi­ty pod­le je­jich od­dílů, jak je psáno v Knize Mo­jžíšově.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček