EkumenickýEzdráš5,12

Ezdráš 5:12

Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu.


Verš v kontexte

11 Od­povedali nám tak­to: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame ten­to chrám, ktorý bol po­stavený už dáv­no pred mnohými rok­mi. Staval ho a aj po­stavil veľký iz­rael­ský kráľ. 12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu. 13 Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona.

Evanjelický

12 Lenže od­vtedy naši ot­covia popudzovali nebes­kého Boha, a Ten ich vy­dal do rúk chal­dej­skému babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi; on zboril ten­to dom a ľud za­vliekol do Babylonie.

Ekumenický

12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu.

Bible21

12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček