EkumenickýEzdráš5,11

Ezdráš 5:11

Od­povedali nám tak­to: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame ten­to chrám, ktorý bol po­stavený už dáv­no pred mnohými rok­mi. Staval ho a aj po­stavil veľký iz­rael­ský kráľ.


Verš v kontexte

10 Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme za­značili mená mužov, ktorí sú ich náčel­ník­mi. 11 Od­povedali nám tak­to: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame ten­to chrám, ktorý bol po­stavený už dáv­no pred mnohými rok­mi. Staval ho a aj po­stavil veľký iz­rael­ský kráľ. 12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A oni nám tak­to od­povedali: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame dom, ktorý bol už pred tým­to vy­stavený pred mnohými roky, a staväl ho veľký kráľ Iz­raelov i do­stavil ho.

Evanjelický

11 Dali nám túto od­poveď: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a budujeme dom, ktorý bol po­stavený už pred mnohými rok­mi a ktorý staval a do­staval veľký iz­rael­ský kráľ.

Ekumenický

11 Od­povedali nám tak­to: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame ten­to chrám, ktorý bol po­stavený už dáv­no pred mnohými rok­mi. Staval ho a aj po­stavil veľký iz­rael­ský kráľ.

Bible21

11 Od­po­vědě­li nám tě­mi­to slovy: „Jsme služebníci Boha nebe i země a staví­me chrám, který tu stával už kdy­si před lety a který stavěl a dokončil ve­liký iz­rael­ský král.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček