Bible21Ezdráš5,12

Ezdráš 5:12

Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu.


Verš v kontexte

11 Od­po­vědě­li nám tě­mi­to slovy: „Jsme služebníci Boha nebe i země a staví­me chrám, který tu stával už kdy­si před lety a který stavěl a dokončil ve­liký iz­rael­ský král. 12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu. 13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona.

Evanjelický

12 Lenže od­vtedy naši ot­covia popudzovali nebes­kého Boha, a Ten ich vy­dal do rúk chal­dej­skému babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi; on zboril ten­to dom a ľud za­vliekol do Babylonie.

Ekumenický

12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu.

Bible21

12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček