EkumenickýEzdráš2,70

Ezdráš 2:70

Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.


Verš v kontexte

68 Poniek­torí rodoví náčel­níci po svojom príchode k domu Hos­podina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dob­rovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa po­stavili na tom mies­te, kde stál. 69 Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

Evanjelický

70 Kňazi a levíti, nie­ktorí z ľudu, speváci i vrát­nici a chrámoví ne­voľníci sa usadili vo svojich mes­tách; aj celý Iz­rael sa usadil vo svojich mes­tách.

Ekumenický

70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

Bible21

70 Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček