Bible21Ezdráš2,70

Ezdráš 2:70

Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.


Verš v kontexte

68 Když do­razi­li k Hos­po­di­novu domu v Je­ruzalémě, něk­teří před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů věnova­li dob­rovolné dary pro obnovu Božího chrá­mu na jeho původním místě. 69 Do sbírky na toto dílo dali pod­le svých možností 61 000 dra­chem zla­ta, 5 000 hři­ven stříb­ra a 100 kněžských suknic. 70 Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

Evanjelický

70 Kňazi a levíti, nie­ktorí z ľudu, speváci i vrát­nici a chrámoví ne­voľníci sa usadili vo svojich mes­tách; aj celý Iz­rael sa usadil vo svojich mes­tách.

Ekumenický

70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

Bible21

70 Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček