EkumenickýEzdráš2,69

Ezdráš 2:69

Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch.


Verš v kontexte

68 Poniek­torí rodoví náčel­níci po svojom príchode k domu Hos­podina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dob­rovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa po­stavili na tom mies­te, kde stál. 69 Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto.

Evanjelický

69 podľa svojej možnos­ti venovali na boho­služob­ný po­klad šesťdesiat­jeden­tisíc zlatých drachiem, päťtisíc striebor­ných mín a sto kňaz­ských rúch.

Ekumenický

69 Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch.

Bible21

69 Do sbírky na toto dílo dali pod­le svých možností 61 000 dra­chem zla­ta, 5 000 hři­ven stříb­ra a 100 kněžských suknic.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček