EkumenickýEzdráš2,64

Ezdráš 2:64

Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,


Verš v kontexte

63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to. 64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb, 65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat,

Evanjelický

64 Celé zhromaždenie malo do­ved­na štyrid­saťd­vatisíc tri­stošesťdesiat osôb,

Ekumenický

64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,

Bible21

64 Ce­lé shro­máždění do­hro­ma­dy čítalo 42 360 osob.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček