EkumenickýEzdráš2,60

Ezdráš 2:60

šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov.


Verš v kontexte

59 Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

60 synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekoda­ových šesťs­to päťdesiatd­va.

Evanjelický

60 synovia Delajovi, Tóbijovi a synovia Nekódovi, bolo ich šesťs­topäťdesiatd­va.

Ekumenický

60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov.

Bible21

60 Synové De­lajášovi, To­biášovi a Ne­kodovi: 652.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček