EkumenickýEzdráš2,45

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:45

Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci,


Verš v kontexte

44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania, 45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci, 46 Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových,

Evanjelický

45 Lebánovi, Chagábovi, Ak­kúbovi,

Ekumenický

45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci,

Bible21

45 synové Le­banovi, synové Cha­ga­bovi, synové Aku­bovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček