EkumenickýEzdráš2,44

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:44

Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania,


Verš v kontexte

43 Sluhovia chrámu: Cícha­ov­ci, Chasúfa­ov­ci, Tab­baóťania, 44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania, 45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,

Evanjelický

44 Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi,

Ekumenický

44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania,

Bible21

44 synové Ke­rosovi, synové Si­ahovi, synové Pa­do­novi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček