EkumenickýEzdráš2,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:14

Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,


Verš v kontexte

13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť, 14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť, 15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť;

Evanjelický

14 synov Big­vájových dvetisíc­päťdesiat šesť,

Ekumenický

14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,

Bible21

14 synové Bigvajovi 2 056

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček