EkumenickýEzdráš2,14

Ezdráš 2:14

Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,


Verš v kontexte

13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť, 14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť, 15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť;

Evanjelický

14 synov Big­vájových dvetisíc­päťdesiat šesť,

Ekumenický

14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,

Bible21

14 synové Bigvajovi 2 056

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček