EkumenickýEzdráš2,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:13

Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť,


Verš v kontexte

12 Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va, 13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť, 14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 synov Adonikámových šesťs­to šesťdesiatšesť;

Evanjelický

13 synov Adoníkámových šesťs­tošesťdesiatšesť,

Ekumenický

13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť,

Bible21

13 synové Ado­nika­movi 666

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček