EkumenickýEzdráš2,15

Ezdráš 2:15

Adínových štyris­topäťdesiatštyri;


Verš v kontexte

14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť, 15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri; 16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 synov Adínových štyris­to päťdesiatštyri;

Evanjelický

15 synov Adínových štyris­topäťdesiatštyri,

Ekumenický

15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri;

Bible21

15 synové Adi­novi 454

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček