RoháčekEzdráš2,14

Ezdráš 2:14

synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť;


Verš v kontexte

13 synov Adonikámových šesťs­to šesťdesiatšesť; 14 synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť; 15 synov Adínových štyris­to päťdesiatštyri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť;

Evanjelický

14 synov Big­vájových dvetisíc­päťdesiat šesť,

Ekumenický

14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť,

Bible21

14 synové Bigvajovi 2 056