EkumenickýEzdráš1,10

Ezdráš 1:10

trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob;


Verš v kontexte

9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov, 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob; 11 všet­kých nádob zo zlata a strieb­ra bolo päťtisícštyris­to. Toto všet­ko niesol Šéšbac­car so zajat­cami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc.

Evanjelický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob.

Ekumenický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob;

Bible21

10 mísy zlaté 30mísy stříbrné dvo­ji­té 410nádo­by ostatní 1 000.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček