EkumenickýEzdráš1,8

Ezdráš 1:8

Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.


Verš v kontexte

7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha. 8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi. 9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov,

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu.

Evanjelický

8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Ekumenický

8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

Bible21

8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček