Ekumenický2. Mojžišova7,15

2. Mojžišova 7:15

Exodus

K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada.


Verš v kontexte

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť. 15 K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. 16 Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Idi k fara­onovi ráno; hľa, vy­j­de k vode, a po­stavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola ob­rátila na hada, vez­meš do svojej ruky.

Evanjelický

15 Choď k faraónovi ráno, keď vy­j­de k vode, po­stav sa pred neho na breh Nílu a vez­mi si do ruky aj palicu, čo sa ob­rátila na hada.

Ekumenický

15 K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada.

Bible21

15 Ráno jdi za ním. Až půjde fa­rao k vodě, půjdeš mu na­pro­ti a na bře­hu Nilu se mu po­stavíš do ces­ty. Vez­mi s se­bou tu hůl, která se pro­měni­la v ha­da,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček