Ekumenický2. Mojžišova7,14

2. Mojžišova 7:14

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť.


Verš v kontexte

13 Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť. 15 K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Oťaželo ­tvr­dé srdce fara­onovo, nech­ce pre­pus­tiť ľud.

Evanjelický

14 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je tvr­dé, zdráha sa pre­pus­tiť ľud.

Ekumenický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť.

Bible21

14 Hos­po­din tedy Mo­jžíšovi ře­kl: „Fa­rao je ne­ob­lomný, odmítá pro­pustit lid.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček