Ekumenický2. Mojžišova32,16

2. Mojžišova 32:16

Exodus

Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie.


Verš v kontexte

15 Mojžiš sa ob­rátil a zo­stúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedec­tva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. 16 Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie. 17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

16 Do­sky boly dielom Božím, pís­mo bolo pís­mom Božím, k­toré bolo vyryté na do­skách.

Evanjelický

16 Do­sky boli Božím dielom i pís­mo bolo Božím pís­mom vy­rytým na do­skách.

Ekumenický

16 Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie.

Bible21

16 Ty des­ky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vy­ryté na des­kách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček