Ekumenický2. Mojžišova32,17

2. Mojžišova 32:17

Exodus

Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik.


Verš v kontexte

16 Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie. 17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik. 18 On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď počul Jozua hlas ľudu, že kričí, po­vedal Mojžišovi: Krik boja je v tábore.

Evanjelický

17 Keď však Józua počul krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik.

Ekumenický

17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik.

Bible21

17 Když Jo­zue us­lyšel hluk křičícího li­du, ře­kl Mo­jžíšovi: „Z tá­bo­ra zní hluk boje!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček