Ekumenický2. Mojžišova32,15

2. Mojžišova 32:15

Exodus

Mojžiš sa ob­rátil a zo­stúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedec­tva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany.


Verš v kontexte

14 Hos­podin sa zľutoval a upus­til od zla, ktoré ohlásil svoj­mu ľudu. 15 Mojžiš sa ob­rátil a zo­stúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedec­tva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. 16 Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

15 A Mojžiš ob­rátiac sa sišiel s vr­chu, a dve do­sky svedoc­tva mal vo svojej ruke, do­sky, popísané na oboch stranách; z jed­nej i z druhej ­strany boly popísané.

Evanjelický

15 Nato sa Mojžiš ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a v ruke mal dve do­sky svedec­tva, do­sky popísané na oboch stranách; popísané boli z jed­nej i z druhej strany.

Ekumenický

15 Mojžiš sa ob­rátil a zo­stúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedec­tva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany.

Bible21

15 Mo­jžíš se otočil a se­stou­pil z ho­ry. Měl v ruce dvě Des­ky svě­de­ctví, des­ky po­psané z obou stran, po­psané ze­pře­du i ze­za­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček