Ekumenický2. Mojžišova21,23

2. Mojžišova 21:23

Exodus

Ak príde o život, dáš život za život,


Verš v kontexte

22 Ak sa muži medzi sebou po­bijú a úder pri­tom za­siah­ne tehot­nú ženu tak, že po­tratí, no sama ne­príde o život, vin­ník za­platí také odškod­né, aké bude žiadať jej muž, a odo­vzdá ho podľa roz­hod­nutia sud­cov. 23 Ak príde o život, dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život,

Evanjelický

23 Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život,

Ekumenický

23 Ak príde o život, dáš život za život,

Bible21

23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček