Roháček2. Mojžišova21,23

2. Mojžišova 21:23

Exodus

Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život,


Verš v kontexte

22 Keby sa po­svárili mužovia a uderili by tehot­nú ženu, tak že by vy­šiel jej plod, avšak by nebolo ub­líženia na živote, is­tot­ne bude po­kutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy, a dá podľa usúdenia sudcov. 23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život,

Evanjelický

23 Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život,

Ekumenický

23 Ak príde o život, dáš život za život,

Bible21

23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,