Bible21Exodus21,23

Exodus 21:23

Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,


Verš v kontexte

22 Když se bu­dou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vy­jde plod, ale k další­mu ublížení ne­do­jde, mu­sí pa­cha­tel za­pla­tit poku­tu, ja­kou mu uloží manžel té že­ny; za­platí pod­le roz­hodnutí soud­ců. 23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ru­ku, nohu za no­hu,

späť na Exodus, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život,

Evanjelický

23 Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život,

Ekumenický

23 Ak príde o život, dáš život za život,

Bible21

23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,

Bible21Exodus21,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček