Evanjelický2. Mojžišova21,23

2. Mojžišova 21:23

Exodus

Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život,


Verš v kontexte

22 Keby sa mužovia po­bili a pri­tom by ud­reli tehot­nú ženu, takže by mala po­trat, ale ne­stane sa smr­teľná nehoda, páchateľ bude peňažite po­kutovaný, ako mu určí manžel onej ženy; za­platí podľa sud­cov­ského roz­hod­nutia. 23 Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život,

Evanjelický

23 Ak by však na­stala smr­teľná nehoda, vtedy dáš život za život,

Ekumenický

23 Ak príde o život, dáš život za život,

Bible21

23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,