Ekumenický2. Mojžišova16,21

2. Mojžišova 16:21

Exodus

Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to.


Verš v kontexte

20 Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval. 21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to. 22 Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 Tak to potom sberali každého rána, každý toľko, koľko kto zjedol. Ale keď hrialo sl­n­ce, topilo sa to.

Evanjelický

21 Po­tom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol; keď však sln­ko pri­hrialo, roz­topilo sa to.

Ekumenický

21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to.

Bible21

21 A tak to sbíra­li každé ráno, ko­lik kdo po­tře­boval k jídlu (ve slu­nečním žá­ru se to to­tiž roz­pouštělo).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček