Ekumenický2. Mojžišova16,22

2. Mojžišova 16:22

Exodus

Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi.


Verš v kontexte

21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to. 22 Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi. 23 Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 A v šies­ty deň na­sberali chleba dvoj­násob­ne, dva omery na jed­ného. Potom prišli všet­ky kniežatá obce a oznámili to Mojžišovi.

Evanjelický

22 Na šies­ty deň naz­bierali chleba dvoj­násob­ne: dva ómery na jed­ného; prišli všet­ci pop­red­ní mužovia zboru a oznámili to Mojžišovi.

Ekumenický

22 Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi.

Bible21

22 Šestého dne se pak stalo, že toho pokr­mu na­sbíra­li dva­krát více – dva ome­ry na oso­bu. Všich­ni vůd­cové obce tedy přiš­li a ozná­mi­li to Mo­jžíšovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček