Ekumenický2. Mojžišova11,2

2. Mojžišova 11:2

Exodus

Po­vedz teda ľudu, aby si každý muž vy­žiadal od svoj­ho priateľa a každá žena od svojej sused­ky striebor­né a zlaté pred­mety.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ešte jed­nou ranou za­siah­nem faraóna a Egypt. Po­tom vás pre­pus­tí; ba nielen pre­pus­tí, ale priam vás vy­ženie. 2 Po­vedz teda ľudu, aby si každý muž vy­žiadal od svoj­ho priateľa a každá žena od svojej sused­ky striebor­né a zlaté pred­mety. 3 Hos­podin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriad­ne vážili faraónovi služob­níci i jeho ľud.

späť na 2. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 Nože hovor v uši ľudu, aby si vy­žiadali každý od svoj­ho blížneho a každá od svojej blížnej striebor­né klenoty a zlaté klenoty.

Evanjelický

2 Ot­vorene po­vedz ľudu, nech mužovia vy­žiadajú od susedov a ženy od susied striebor­né a zlaté pred­mety.

Ekumenický

2 Po­vedz teda ľudu, aby si každý muž vy­žiadal od svoj­ho priateľa a každá žena od svojej sused­ky striebor­né a zlaté pred­mety.

Bible21

2 Řekni li­du, ať každý muž požádá svého sou­seda a každá že­na svou sou­sedku o stříbrné a zlaté šperky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček