Ekumenický2. Mojžišova1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:21

Exodus

Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.


Verš v kontexte

20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo. 22 Po­tom faraón roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu: Každého novorodeného heb­rej­ského chlap­ca hoďte do Nílu, každé dievča nechaj­te nažive!

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy.

Evanjelický

21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Ekumenický

21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Bible21

21 A že se ty po­rodní bá­by bály Bo­ha, dal jim ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček