Ekumenický2. Mojžišova1,21

2. Mojžišova 1:21

Exodus

Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.


Verš v kontexte

20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo. 22 Po­tom faraón roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu: Každého novorodeného heb­rej­ského chlap­ca hoďte do Nílu, každé dievča nechaj­te nažive!

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy.

Evanjelický

21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Ekumenický

21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Bible21

21 A že se ty po­rodní bá­by bály Bo­ha, dal jim ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček