Ekumenický2. Mojžišova1,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:20

Exodus

Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel.


Verš v kontexte

19 Pôrod­né babice faraónovi od­povedali: Heb­rej­ky nie sú ako egypt­ské ženy. Sú pl­né života a porodia skôr, ako k nim príde babica. 20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A Bôh učinil dob­re babám, a ľud sa množil a moc­neli veľmi.

Evanjelický

20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel.

Ekumenický

20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel.

Bible21

20 Bůh pak ty po­rodní bá­by odměnil a lid se množil a vel­mi se roz­máhal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček