Ekumenický2. Mojžišova1,22

2. Mojžišova 1:22

Exodus

Po­tom faraón roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu: Každého novorodeného heb­rej­ského chlap­ca hoďte do Nílu, každé dievča nechaj­te nažive!


Verš v kontexte

20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo. 22 Po­tom faraón roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu: Každého novorodeného heb­rej­ského chlap­ca hoďte do Nílu, každé dievča nechaj­te nažive!

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A fara­on roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu a po­vedal: Každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky, a každú dcéru necháte žiť.

Evanjelický

22 Faraón po­tom pri­kázal všet­kému ľudu: Každého narodeného chlap­ca hoďte do Nílu a každú dcéru nechaj­te nažive!

Ekumenický

22 Po­tom faraón roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu: Každého novorodeného heb­rej­ského chlap­ca hoďte do Nílu, každé dievča nechaj­te nažive!

Bible21

22 Fa­rao na­ko­nec přikázal vše­mu své­mu li­du: „Každého sy­na, který se Hebrej­ům na­rodí, hoď­te do Ni­lu; každou dce­ru můžete ne­chat žít!"

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček