Roháček2. Mojžišova1,21

2. Mojžišova 1:21

Exodus

A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy.


Verš v kontexte

20 A Bôh učinil dob­re babám, a ľud sa množil a moc­neli veľmi. 21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy. 22 A fara­on roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu a po­vedal: Každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky, a každú dcéru necháte žiť.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy.

Evanjelický

21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Ekumenický

21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Bible21

21 A že se ty po­rodní bá­by bály Bo­ha, dal jim ro­di­ny.