Evanjelický2. Mojžišova1,21

2. Mojžišova 1:21

Exodus

Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.


Verš v kontexte

20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo. 22 Faraón po­tom pri­kázal všet­kému ľudu: Každého narodeného chlap­ca hoďte do Nílu a každú dcéru nechaj­te nažive!

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy.

Evanjelický

21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Ekumenický

21 Pre­tože sa pôrod­né babice báli Boha, dal im po­tom­stvo.

Bible21

21 A že se ty po­rodní bá­by bály Bo­ha, dal jim ro­di­ny.