EkumenickýEster8,3

Ester 8:3

Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom.


Verš v kontexte

2 Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámanovi, a dal ho Mor­dochajovi. Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad Hámanovým domom. 3 Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom. 4 Kráľ vy­strel k Ester zlaté žez­lo, Es­ter po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom zase hovorila Es­ter pred kráľom pad­núc pred jeho nohy a plačúc po­kor­ne ho prosila, žeby od­vrátil zlo Hámana Agags­kého a jeho úmysel, ktorý umys­lel proti Židom.

Evanjelický

3 Es­ter hovorila ďalej ku kráľovi, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Hámán Agags­ký, i to, čo zlé po­vymýšľal proti Židom.

Ekumenický

3 Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom.

Bible21

3 Es­ter pak znovu pro­mlu­vi­la před králem. Padla mu k no­hám a s pláčem ho pro­si­la, aby od­vrá­til tu po­hro­mu, kte­rou Ha­man Aga­go­vec zosnoval pro­ti Ži­dům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček