EkumenickýEster8,4

Ester 8:4

Kráľ vy­strel k Ester zlaté žez­lo, Es­ter po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa


Verš v kontexte

3 Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom. 4 Kráľ vy­strel k Ester zlaté žez­lo, Es­ter po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa 5 a po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné a ak som zís­kala jeho priazeň, ak je správ­ne, čo hovorím kráľovi a ak som milá v jeho očiach, nech na­píšu, aby sa od­volali lis­tiny — ú­klady Hámana Agags­kého, Ham­medátov­ho syna, ktoré na­písal na zničenie Židov na všet­kých kráľov­ských územiach.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 A kráľ vy­strel zlatú ber­lu proti Es­teri. Vtedy vstala Es­ter a po­stavila sa pred kráľom

Evanjelický

4 Kráľ vy­strel k Es­ter zlaté žez­lo, ona po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa

Ekumenický

4 Kráľ vy­strel k Ester zlaté žez­lo, Es­ter po­vs­tala, po­stavila sa pred kráľa

Bible21

4 Král na ni ukázal zlatým žezlem, ať vstane. Es­ter se po­stavi­la před králem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček