EkumenickýEster8,2

Ester 8:2

Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámanovi, a dal ho Mor­dochajovi. Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad Hámanovým domom.


Verš v kontexte

1 V ten is­tý deň kráľ Ahas­vér odo­vzdal kráľov­nej Es­ter dom Hámana, protiv­níka Židov. Mor­dochaj prišiel pred kráľa, lebo Es­ter mu oznámila, čím jej je Mor­dochaj. 2 Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámanovi, a dal ho Mor­dochajovi. Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad Hámanovým domom. 3 Es­ter sa ďalej pri­hovárala pred kráľom, pad­la mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby od­vrátil po­hromu, ktorú pri­chys­tal Háman Agags­ký, i to, čo zo­snoval proti Židom.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A kráľ str­hol svoj prs­teň, ktorý bol vzal od Hámana, a dal ho Mar­doche­ovi. A Es­ter ustanovila Mar­dochea nad domom Hámanovým.

Evanjelický

2 Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámánovi, a dal ho Mor­dochajovi. Po­tom Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad domom Hámánovým.

Ekumenický

2 Kráľ sňal svoj pečat­ný prs­teň, ktorý odo­bral Hámanovi, a dal ho Mor­dochajovi. Es­ter ustanovila Mor­dochaja nad Hámanovým domom.

Bible21

2 Nato si král sňal z ruky pečetní prs­ten (který ode­bral Ha­manovi) a dal ho Mor­de­chajovi. Es­ter pak Mor­de­chaje uči­ni­la správ­cem Ha­manova majetku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček