EkumenickýEster1,5

Ester 1:5

Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca.


Verš v kontexte

4 Dl­ho, sto­osem­desiat dní, im ukazoval bohat­stvo svoj­ho sláv­neho kráľov­stva a veľkosť i nád­heru svojej moci. 5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca. 6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach a čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né lôžka boli na mozai­ke z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa vy­pl­nily tie dni, urobil kráľ všet­kému ľudu, ktorý sa na­chádzal na hrade Súsane, od naj­väčšieho do naj­menšieho, hos­tinu, k­torá trvala sedem dní, v ná­dvorí, v zahrade paláca kráľov­ho.

Evanjelický

5 Keď uplynul ten čas, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského hradu.

Ekumenický

5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca.

Bible21

5 Na závěr král vy­stro­jil sed­mi­denní hosti­nu na nádvoří králov­ské zá­me­cké za­hra­dy a po­zval všech­ny vznešené i pro­sté, co jich jen bylo v králov­ském sídle v Súsách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček