RoháčekEster1,5

Ester 1:5

A keď sa vy­pl­nily tie dni, urobil kráľ všet­kému ľudu, ktorý sa na­chádzal na hrade Súsane, od naj­väčšieho do naj­menšieho, hos­tinu, k­torá trvala sedem dní, v ná­dvorí, v zahrade paláca kráľov­ho.


Verš v kontexte

4 keď ukazoval bohat­stvo slávy svoj­ho kráľov­stva a skvos­ty, nád­heru svoj­ho veličen­stva, za mnoho dní, za sto osem­desiat dní. 5 A keď sa vy­pl­nily tie dni, urobil kráľ všet­kému ľudu, ktorý sa na­chádzal na hrade Súsane, od naj­väčšieho do naj­menšieho, hos­tinu, k­torá trvala sedem dní, v ná­dvorí, v zahrade paláca kráľov­ho. 6 Boly tam na kmen­tových a šar­latových po­vráz­koch pri­pev­nené biele, zelené a hy­acin­tovomod­ré čalúny, na striebor­ných krúžkoch a na stĺpoch z bieleho mramoru, lože, zlaté a striebor­né, na dlažbe zo zeleného, bieleho, žl­tého a čier­neho mramoru.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa vy­pl­nily tie dni, urobil kráľ všet­kému ľudu, ktorý sa na­chádzal na hrade Súsane, od naj­väčšieho do naj­menšieho, hos­tinu, k­torá trvala sedem dní, v ná­dvorí, v zahrade paláca kráľov­ho.

Evanjelický

5 Keď uplynul ten čas, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského hradu.

Ekumenický

5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca.

Bible21

5 Na závěr král vy­stro­jil sed­mi­denní hosti­nu na nádvoří králov­ské zá­me­cké za­hra­dy a po­zval všech­ny vznešené i pro­sté, co jich jen bylo v králov­ském sídle v Súsách.

RoháčekEster1,5