EkumenickýEster1,6

Ester 1:6

Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach a čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né lôžka boli na mozai­ke z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov.


Verš v kontexte

5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca. 6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach a čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né lôžka boli na mozai­ke z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov. 7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa ne­us­tále za­mieňali za iné; i kráľov­ského vína bol do­statok, ako sa na kráľa pat­rí.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Boly tam na kmen­tových a šar­latových po­vráz­koch pri­pev­nené biele, zelené a hy­acin­tovomod­ré čalúny, na striebor­ných krúžkoch a na stĺpoch z bieleho mramoru, lože, zlaté a striebor­né, na dlažbe zo zeleného, bieleho, žl­tého a čier­neho mramoru.

Evanjelický

6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach, čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né ležad­lá boli na mozai­ke z alabas­tru a mramoru, z per­lete a drahokamov.

Ekumenický

6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach a čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né lôžka boli na mozai­ke z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov.

Bible21

6 Toho plát­na bílého a mod­rého, na stříbrných tyčích šňůra­mi z kmen­tu a purpu­ru vázaného, těch sloupů z bě­lostného mra­mo­ru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfy­ru, bě­lostného mra­mo­ru i per­leti a drahých ka­menů!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček