EkumenickýEfezským6,14

Efezským 6:14

Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti


Verš v kontexte

13 Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť. 14 Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti 15 a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Tedy stoj­te majúc svoje bed­rá opásané prav­dou a súc ob­lečení v pan­cier spraved­livos­ti

Evanjelický

14 Stoj­te teda: bed­rá si opášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti

Ekumenický

14 Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti

Bible21

14 Stůj­te přepásáni na bed­rech prav­dou, ob­lečeni pan­cířem sprave­dlnosti a

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček