EkumenickýEfezským6,15

Efezským 6:15

a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja.


Verš v kontexte

14 Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti 15 a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja. 16 Nadovšet­ko uchop­te štít viery, ktorým môžete uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho Zlého.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 a majúc nohy obuté v hotovos­ti evan­jelia po­koja.

Evanjelický

15 a obuj­te si po­hotovosť k evan­jeliu po­koja.

Ekumenický

15 a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja.

Bible21

15 obu­ti připra­veností kázat evange­li­um poko­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček