EkumenickýEfezským6,13

Efezským 6:13

Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť.


Verš v kontexte

12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám, moc­nos­tiam, vlád­com toh­to tem­ného sveta a nadzem­ským duchom zla. 13 Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť. 14 Stoj­te teda! Bed­rá si pre­pášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to vez­mite na seba celú zbraň Božiu, aby ste moh­li odolať v ten zlý deň a vy­konajúc všet­ko stáť.

Evanjelický

13 Pre­to vez­mite na seba celú výzb­roj Božiu, aby ste moh­li odolať v zlý deň, všet­ko pre­konať a ob­stáť.

Ekumenický

13 Pre­to si vez­mite Božiu výzb­roj, aby ste moh­li v ten deň zla odolať a tým, že všet­ko pre­konáte, ob­stáť.

Bible21

13 Vez­mě­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te ve zlý den moh­li odo­lat, všech­no splnit a zůstat stát.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček