EkumenickýEfezským6,10

Efezským 6:10

Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci.


Verš v kontexte

9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje. 10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Os­tat­ne, moji bratia, moc­nej­te v Pánovi a v sile jeho vlády.

Evanjelický

10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v moci Jeho sily.

Ekumenický

10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci.

Bible21

10 Závěrem, po­silně­te se v Pánu a v jeho ne­smírné mo­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček