EkumenickýEfezským6,9

Efezským 6:9

A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje.


Verš v kontexte

8 Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný. 9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje. 10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A vy, pánovia, čiňte to is­té na­proti nim zanechajúc hroz­bu v po­vedomí, že aj vy sami máte toho is­tého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.

Evanjelický

9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi práve tak; ne­vyh­rážaj­te sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On ni­koho ne­up­red­nos­tňuje!

Ekumenický

9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje.

Bible21

9 Vy, páni, se k nim chovej­te také tak. Za­nech­te výhrůžek – ví­te pře­ce, že jak oni, tak i vy má­te Pá­na v ne­besích a ten ne­straní niko­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček