EkumenickýEfezským6,11

Efezským 6:11

Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.


Verš v kontexte

10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám, moc­nos­tiam, vlád­com toh­to tem­ného sveta a nadzem­ským duchom zla.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­lečte si celú zbraň Božiu, aby ste moh­li ob­stáť proti tak­tike a ús­kočnos­ti diab­lovej.

Evanjelický

11 Ob­lečte sa do celej výzb­roje Božej, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.

Ekumenický

11 Ob­lečte sa do pl­nej Božej výzb­roje, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la.

Bible21

11 Ob­leč­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te se moh­li po­stavit ďáblovým úkladům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček