EkumenickýEfezským5,5

Efezským 5:5

Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve.


Verš v kontexte

4 Viesť mrz­ké, dvoj­zmysel­né a hlúpe reči sa ne­pat­rí, radšej vzdávaj­te vďaky. 5 Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve. 6 Nech vás ni­kto ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo na ne­pos­lušných synov za to pri­chádza Boží hnev.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha.

Evanjelický

5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom.

Ekumenický

5 Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve.

Bible21

5 Můžete si být jis­tí, že žádný smilník ani nečis­tý nebo cham­tivý člověk (což je mod­lář) nemá dě­dictví v Kri­stově a Božím králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček