Bible21Efeským5,5

Efeským 5:5

Můžete si být jis­tí, že žádný smilník ani nečis­tý nebo cham­tivý člověk (což je mod­lář) nemá dě­dictví v Kri­stově a Božím králov­ství.


Verš v kontexte

4 Stejně tak není namístě sprosto­ta, hloupé řeči a dvoj­smy­s­lné narážky, ale radě­ji díkůčinění. 5 Můžete si být jis­tí, že žádný smilník ani nečis­tý nebo cham­tivý člověk (což je mod­lář) nemá dě­dictví v Kri­stově a Božím králov­ství. 6 Niko­ho nenech­te, aby vás kla­mal prázdný­mi řeč­mi, ne­boť kvů­li těm­to věcem při­chází na ne­po­s­lušné lidi Boží hněv.

späť na Efeským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha.

Evanjelický

5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom.

Ekumenický

5 Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve.

Bible21

5 Můžete si být jis­tí, že žádný smilník ani nečis­tý nebo cham­tivý člověk (což je mod­lář) nemá dě­dictví v Kri­stově a Božím králov­ství.

Bible21Efeským5,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček